FÖRELÄSNINGAR

”Med mycket energi bjuder han sina lyssnare på skratt och djupa insikter”
Idag är Salah en efterfrågad föreläsare, talare och inspiratör hos svenska myndigheter, landsting och kommuner med flera. Med sin gripande livshistoria förmedlar Salah hur bra det kan bli trots att det ibland ser mörkt och svårt ut och att människors livserfarenheter inte syns på utsidan. Salah brinner för att människor som upplevt motgångar ska ges verktyg att ändra inställning och få kraft att vara en del av det svenska samhället.
 
Med mycket energi bjuder han sina lyssnare på skratt, insikter och en bred verktygslåda att plocka verktyg ur att i vardagen.
 
Salahs föreläsningar tar avstamp i aktuella samhällsfrågor med fokus på framtiden:
 
Integration, Psykiskt Ohälsa (PTSD), och arbetslivet
 
❖ En gripande livsberättelse om krig, tortyr och flykt
Föreläsningen är baserad på en livsberättelse full av på insikter och lärdomar utifrån tre av Sveriges mest omdebatterade frågor. Föreläsningen öppnar deltagarnas sinnen och breddar vyer, samt är tankeväckande, inspirerande och öppnar upp för diskussion. Målet med Salahs berättelse är att visa att människors livserfarenheter inte syns på insidan och väcker tankar om hur vi kan närma oss varandra. ”Vad vet vi egentligen om människor vi möter och hur bemöter vi dem?” En påminnelse om att upplevelser från krig inte syns på utsidan men finns kvar på insidan. Salah vill få människor att börja leva istället att för att överleva.
 
❖ Integration
Salah Haghgo går i bräschen för att förkorta integrationstiden för nyanlända. Metoden är att sätta ljuset på varje individs tidigare upplevelser. Svåra trauman är i sig främsta orsaken till bristande inlärningsförmåga och bidrar till utanförskap och självmedicinering som på sikt kan leda till kriminalitet eller långtidsarbetslöshet och sjukskrivning. Salah vill inspirera och motivera människor att det är möjligt trots allt som de har varit med om.
 
❖ Psykisk ohälsa och PTSD
Föreläsningarna ska inspirera till att våga fråga om nyanländas upplevelse, trauman och livserfarenheter.
 
Genom att våga prata om det svåra och betrakta det som vilken tillstånd/sjukdom som helst även om det inte syns samt att fler ska våga be om hjälp. Många barn och unga har föräldrar med traumatiska upplevelser som aldrig blivit bearbetade något som kallas för sekundär trauma eller att ”trumma smittar”. Salah tar upp konsten att överleva PTSD samt talar om hur positivt resultatet kan bli. Om hur man genom en relation till någon som lyssnar och förstår får tillbaka tilliten till sig själv och samhället.
 
❖ Arbetsliv
Salah vill ge människor hopp och visa att det går att börja leva ett värdigt liv och komma in i samhället och arbetslivet genom att känna att man behövs och fyller en funktion i samhället. Alla behövs och kan göra skillnad. Vi måste ”bara” hjälpas åt.
 
Samtliga föreläsningar kan skräddarsys för just din arbetsplats. Det innebär att beställaren själv har möjlighet att påverka föreläsningens innehåll och upplägg så den passar arbetsplatsen.