Samverkan Psykisk Ohälsa
 
Med målet om mindre lidande för individen och ett värdigt liv
Salahs livsberättelse liknar helt eller delvis vad många flyktingar har varit med om. Med sin ärliga, egenupplevda och genuina livsberättelse vill Salah inspirera myndigheter och företag till ett samtal om att människors livserfarenheter inte syns på utsidan. Och att det finns möjlighet att bearbeta sina upplevelser för den som mår dåligt på insidan. Istället för att skicka människor mellan vårdinrättningar och institutioner, som är vanligt idag, vill Salah väcka frågan: ”Hur ska vi våga ställa frågan om psykisk ohälsa”.
 
Om människor med trauman och om de som lyssnar
Genom att människor ges möjlighet att bearbeta sina upplevelser ökar möjligheten till ett värdigt liv i Sverige och ett fullt deltagande i det svenska samhället. Med rätt verktyg, energi och hopp vill Salah inspirera samt stötta människor att bygga upp något nytt. Salah vill också ge verktyg och redskap till människor som jobbar med flyktingar och som lyssnar på människor som har upplevt trauman. Frågor som: hur tar man hand om sig själv när andras historier nästan blir outhärdliga och hur kan du som myndighetsperson undvika att bli sjuk- dvs att inte bli personligt påverkad av andras utsatthet och livsupplevelser. Dessa frågor är centrala.
 
Samtliga föreläsningar kan skräddarsys för just din arbetsplats. Det innebär att beställaren själv har möjlighet att påverka föreläsningens innehåll och upplägg så den passar arbetsplatsen.