Vad vet vi egentligen om människor vi möter, och hur bemöter vi dem?

Psykiskt ohälsa och konsten att överleva PTSD.

Integration och glädje – Människorna bakom siffrorna.

Tillit - nyckeln till tillväxt och välstånd.

Salah föreläser utifrån egna erfarenheter och upplevelser. Krig, tortyr och flykt. Med mod, vilja, envishet och terapi delar Salah med sig av hur man skapar förutsättningar för att leva, lyckas och gå vidare. Salahs historia får åhörare att växa både som grupp och som individer.

Talarföreningen

Salahs medverkan berörde många deltagare på våra utbildningsdagar djupt, och han fick höga betyg i deltagarnas utvärderingar. Jag hoppas att jag får tillfälle att jobba ihop med honom igen!

Maria Nyström Agback
, Sekreterare åt Regeringskansliet, Socialdepartementet/SKL

Jag kan varmt rekommendera föreläsningen av Salah. Berättelsen om hans kamp och kämparglöd berörde oss alla djupt, samtidigt som det ingav ett stort hopp. Den lämnar ingen oberörd, samtidigt som den inspirerar till att vilja hjälpa och förändra!

Marianne Gyllenpistol
, Amnesty international

Salah är en kreativ, ambitiös och varm person som driver förändring inom organisationer. Dessutom en riktig inspiratör!

Li Jansson
, bransch chef och vice VD, säkerhetsföretagen

Exempel på klienter